Kosten

  • Kennismakingsgesprek: geen kosten
  • Intakegesprek: € 50,00
  • Individuele therapie: € 70,00 per uur (45 minuten  € 60,00)
  • Evaluatiegesprek / oudergesprek 45 minuten  € 60,00
  • verslag € 25,00
  • Individuele specialistische begeleiding € 70,00 per uur
  • Relatie- en gezinstherapie: € 96,00 per sessie
  • Groepstherapie, per sessie/per persoon:
    € 45,-

Dit zijn de prijzen per 1 januari 2017. Per januari van elk jaar zijn prijswijzigingen voorbehouden.  Bij verhindering 24 uur van te voren afzeggen.

Vergoedingen

Beeldende therapie wordt ook in 2017 vergoed vanuit de aanvullende verzekering . U heeft geen verplicht eigen risico, dat bij de basisverzekering wel eerst door u zelf moet worden betaald. Wel is er een eigen bijdrage per sessie van toepassing. Helios wordt vergoed door de meeste verzekeraars omdat wij zijn aangesloten bij twee beroepsverenigingen. Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd. Kijk voor een actueel overzicht op de site van de FVB en zorgwijzer en op de site van het NVPA.

Voor cliënten die in aanmerking komen voor de Jeugdwet heeft Helios een raamovereenkomst met de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Oosterwolde, Weststellingwerf en Opsterland ( OWO gemeenten). Voor de OWO gemeentes geldt dit ook voor de WMO. Een ander mogelijkheid is het leerling gebonden budget of rugzakje, dat via de school is aan te vragen.
Ook kan gedacht worden aan het aanvragen van bijzondere bijstand bij de sociale dienst van uw woonplaats.